Back

Katılım Koşulları 01/2023

“Web Sitesi 01/2023” yarışması için katılım koşulları

 • 1 Öğe
 1. Aşağıdaki katılım koşulları ve veri koruma bilgileri, YAGOBI Birkäcker 1, 89597 Unterwachingen (organizatör) tarafından düzenlenen “Website 01/2023” yarışmasına katılımı ve katılımcılardan toplanan verilerin işlenmesini düzenlemektedir.
 2. Katılımcılar yarışmaya katılarak bu hüküm ve koşulları kabul etmiş olurlar.
 • 2 Uygunluk
 1. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 2. Almanya, Avusturya ve İsviçre’de ikamet eden 18 yaşından büyük herkes katılabilir.
 3. Organizatörün çalışanları, yakınları ve yarışmanın oluşturulması veya yürütülmesinde görev alan veya dahil olan işbirliği ortaklarının çalışanları katılımdan hariç tutulur.
 4. Organizatör, haklı gerekçeleri olması halinde, örneğin aşağıdaki durumlarda, bireysel katılımcıları yarışma dışı bırakma hakkını saklı tutar (a) yarışmaya erişim veya yarışmanın uygulanması ile bağlantılı olarak manipülasyon yapılması durumunda, (b) bu katılım koşullarının ihlal edilmesi durumunda, (c) haksız ticaret durumunda, (d) yarışmaya katılımla bağlantılı olarak yanlış veya yanıltıcı bilgi verilmesi durumunda; veya (e) kazanma şansını artırmak için çeşitli isimler / takma adlar altında çoklu katılım.
 • 3 Yarışmanın uygulanması
 1. Yarışma 09.01.2023 tarihinde başlar ve 31.01.2023 tarihinde sona erer. Yarışmaya katılım sadece bu süre içerisinde mümkündür. Geç girişler ödül için yapılacak çekilişte dikkate alınmayacaktır.
 2. Yarışmaya katılım, tüm uygun katılımcılar için “Yarışma” yarışma kartını doldurarak otomatik olarak gerçekleşir. Ad ve soyad, e-posta adresi ve adres zorunlu alanlar olarak işaretlenmiştir (*). Şirket adının verilmesi gönüllülük esasına dayanmaktadır.
 3. Ödüllerin belirlenmesi/çekilişi en geç yarışmanın ertesi günü yapılacaktır.
 4. İndirimli web siteleri dönem boyunca ana ödül olarak sunulmaktadır.
 5. Yarışmanın uygulanması ve kazananların belirlenmesi tamamen organizatörün sorumluluğundadır.
 • 4 Yerleşim
 1. Kazananlar organizatör tarafından yazılı olarak bilgilendirilecek ve ödülü posta yoluyla veya satış temsilcilerimizden kişisel teslimat yoluyla alacaklardır.
 2. Ödülün tamamı veya bir kısmı için nakit ödeme yapılmayacaktır.
 3. Eksik veya yanlış iletişim bilgileri nedeniyle ödül bildiriminin teslim edilmesi mümkün değilse, ödül talebi Organizatörün takdirine bağlı olarak geçersiz olacaktır.
 4. Kazananın ilgili ödülü değiştirme veya ekleme hakkı yoktur.
 5. İlgili ödülün tetiklediği tüm takip masrafları kazananların kendileri tarafından karşılanacaktır.
 • 5 Garanti
 1. Organizatör, katılımcıların Organizatöre karşı herhangi bir hak talebine yol açmadan, dış kısıtlamalar nedeniyle herhangi bir zamanda Yarışmayı sonlandırma veya değiştirme hakkını saklı tutar.
 2. Bu özellikle yasal veya resmi emirler, teknik sorunlar veya değişiklikler durumunda geçerlidir.
 • 6 Sorumluluk
 1. Talepler için diğer yasal gerekliliklere bakılmaksızın, organizatöre karşı tazminat talepleri için aşağıdaki sorumluluk istisnaları geçerli olacaktır.
 2. Organizatör, zararın nedeni kasıt veya ağır ihmale dayandığı sürece sınırlama olmaksızın sorumlu olacaktır.
 3. Organizatör ayrıca, sözleşmeden doğan temel yükümlülüklerin hafif ihmal sonucu yerine getirilmemesinden de sorumlu olacaktır. Sözleşmeden doğan önemli yükümlülükler, ihlali sözleşmenin amacına ulaşmasını tehlikeye atan veya yerine getirilmesi ilk etapta yarışmanın uygulanmasını mümkün kılan ve katılımcıların uyulmasına düzenli olarak güvenebilecekleri yükümlülüklerdir. Ancak bu durumlarda, organizatör sadece sözleşme için tipik olan öngörülebilir zarar ölçüsünde sorumlu olacaktır.
 4. Organizatörün diğer tüm sorumlulukları hariç tutulmuştur.
 5. Yukarıdaki sorumluluk sınırlamaları geçerli değildir
  – hayat, uzuv veya sağlık yaralanması durumunda,
  – bir ürünün kalitesine ilişkin kalite garantisinin üstlenilmesinden sonraki bir kusur için
  – hileli olarak gizlenmiş kusurlar söz konusu olduğunda
 6. Ürün Sorumluluğu Yasası kapsamındaki sorumluluk bundan etkilenmez.
 7. Organizatörün sorumluluğu sınırlandırıldığı veya hariç tutulduğu ölçüde, bu durum organizatörün çalışanlarının, temsilcilerinin veya vekillerinin kişisel sorumluluğu için de geçerli olacaktır.
 • 7 Veri koruma
 1. Organizatör, katılımcıların verilerini yalnızca yasal olarak izin verildiği veya katılımcıların buna rıza gösterdiği ölçüde toplar, saklar ve işler.
 2. Yarışmaya katılırken tasarım, uygulama ve işleme için aşağıdaki veriler toplanacaktır: Ad, soyad, adres ve e-posta adresi.
 3. Veriler aşağıdaki amaçlar için işlenecektir:
  Organizatör, kişisel verileri yalnızca bu yarışmanın amaçları doğrultusunda, AB-DSGVO Madde 6(1a) uyarınca her bir katılımcının rızasına dayanarak işler. Daha fazla veri koruma bilgisi DE/Datenschutzerklärung altında her zaman görüntülenebilir.
  Organizatör, kişisel verileri yalnızca katılımcının ayrı bir yazılı onay beyanı sunması halinde bu yarışmanın amaçları dışında kullanacaktır. Kişisel verilerinin daha fazla kullanılmasına yönelik bu tür bir onay beyanının sunulması isteğe bağlıdır ve yarışmaya katılım için bir ön koşul değildir.
 • 8 Nihai hükümler
 1. Yasal süreç hariç tutulmuştur.
 2. Federal Almanya Cumhuriyeti yasaları münhasıran uygulanacaktır.
 3. Organizatör, bu Hüküm ve Koşulları herhangi bir zamanda bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. Yasalar aksini gerektirmedikçe, Hüküm ve Koşullarda yapılacak herhangi bir değişiklik yalnızca yeni katılımlar için geçerli olacak ve Hüküm ve Koşullarda yapılacak herhangi bir değişiklikten önce Yarışmaya katılmış olan herhangi bir katılımcıyı etkilemeyecektir.